Actualidad

Comença el verol

Ja comença a olorar a verema, preparacions, nervis… la vinya mentrestant comença a verolar, es comencen a sintetitzar antocians, polimeritzar tanins… el raïm pren color.

Cada varietat, cada zona, amb un ritme diferent.
Aquest any esperem una bona collita, fins ara l’estat sanitari és molt bo, encara que encara no pateixi de set, la falta de pluja durant l’hivern es fa notar en un nivell d’aigua en el subsòl més escàs, i ara és molt important que la planta no pateixi estrés hídric.

També la poca presència de malalties fa que s’auguri una bona verema.
Esperem una producció justa, 10- 20% més curta, amb raïms poc compactes i petits degut a les pluges produïdes durant la floració, acceptable per a evitar possibles patologies.

En resum, anem pel bon camí!

El més nou