Els millors i els més brillants!

Acabat de sortir del forn el resum del 2013, és torn per al rànquing anual dels millors vins tastats per Yossie durant aquest 2013. A part dels millors vins del 2013, Yossie ha inclòs una llista dels vins més interessants tastats aquest passat any i anota com a dada important, la considerant millora de la qualitat dels vins kosher.

Categories General