BASES DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CELLER DE CAPÇANES

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotogràf profesional o amateur, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografíes hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expresar amb especial sensibilitat i habilitat la verema que es viu a Capçanes, a partir de la primera semana de Setembre fins a finals d´Octubre.

Obres: