Al Celler ja hem passat la ITV!

Part de les mesures per a la Gestió integrada de plagues (norma vigent des de l'1 de Gener de 2014) consisteix en passar la ITV de la maquinària agrícola, al Celler ja estem al dia!