Kosher

El vi, més que qualsevol altra beguda o menjar, representa la santedat i individualitat de la col·lectivitat jueva. Es fa servir per a la santificació del sàbat  i en la resta de festivitats jueves, i es féu en la libació al Bet ha-Miqdaix (Temple Sagrat).

El vi era i és present en moltes adoracions i cultes. La seva posició i l’estatus singular en la llei hebrea obliguen a un  tractament i elaboració específics, amb  restriccions fermes,  fins i tot quan el vi es fa servir més enllà de la santificació del sàbat o altres celebracions.

La  producció i el tractament del vi caixer els han de fer exclusivament  persones jueves. El vi, i tots els productes que continguin vi o suc de raïm, han de quedar en mans jueves durant tot el procés de manufacturat i embotellat. I només una persona jueva pot obrir l’ampolla.

El  protocol exhaustiu de producció de vi caixer, que té la base en la llei mosaica,  exigeix el compliment dels requisits següents:
• Els tancs de fermentació del vi i tot el material d´ús han de pasar per un procés de caixerització i tenir un ús independent per al caixer.
• Totes les matèries primeres utilitzades en l´elaboració del vi han d´estar certificades prèviament per la llei jueva (és a dir, tenir certificat Caixer).
• El procés comença omplint tres vegades els tancs amb aigua, en intervals de 24 hores.
• Quan el raïm arriba al celler i és abocat a la tremuja, les mans d´un rabí o persona competent es converteixen en les mans de l’enòleg a fi de seguir totes les seves indicacions. El vi finalment elaborat pot ser aprovat com a vi caixer.

El nostre vi s´elabora seguint la Llei Jueva i sota la supervisió del prestigiós Rabinat de la Unió Ortodoxa dels Estats Units i de la Federació de Kaixrut de Londres, en estreta col·laboració amb els rabins locals de Jabad Lubavitch de Barcelona. 

Requisits generals

  • Edat mínima de les vinyes : 4 anys.
  • Sense fertilitzants orgànics
  • Higiene i condicions de neteja estrictes.
  • No es permeten bacteris afegits, ni llevats o enzims.
  • La gelatina i la caseïna estan prohibides en la clarificació.
  • Es permet la bentonita i l´ou de closca blanca, però ha de ser obert i revisat pel rabí.
  • Només es poden utilitzar ampolles noves.
  • El setè any (any de sàbat) no es verema, a fi que la terra es regeneri.
  • L’1% dels beneficis que s’obtenen del vi es destina a causes benèfiques.
  • Només els jueus respectuosos amb el sàbat i els seguidors de la llei són autoritzats a vinificar i, per tant, només ells poden entrar en contacte físicament i visualment amb el vi

Webs de referència