Actualidad

De moment, pinta bé

El vi no és fruit d’una recepta definida, tampoc segueix una fórmula exacta que es va repetint al llarg dels anys, de fet factors externs com la climatologia (diferent any rere any) fan que la planta “treballi” de manera diferent en cadascun d’aquests anys i que els tractaments a aplicar, data de verema o procés de vinificació siguin sempre diferents. Realment això és el que li dóna emoció a la nostra feina i el que fa que ens superem dia a dia!

Pel que fa a aquest any respecte l’any passat, tot observant els diagrames ombro tèrmics que ens relacionen temperatures mitjanes i pluviometria acumulada, podem veure que en el que portem d’any la diferència de temperatures no és significativa, sí que ho és però pel que fa al mes de juny, aquest juny 2013 ha estat el més fred des de 1992, amb una anomalia mitjana de -2ºC, això ha fet que determinades plagues retardin el seu cicle biològic, així com la vinya ha retardat també el seu amb uns 10 dies de diferència respecte l’any passat allargant el seu cicle vegetatiu. 

Pel que fa a la pluviometria, podem comparar el 2012 on les precipitacions de primavera varen ser significativament inferiors a les enregistrades aquest 2013, això en part va fer que l’any passat la producció fos inferior a la d’aquest any (20-30% menys) però la collita quedés més concentrada aromàticament i d’una qualitat molt bona. Que aquest any la pluviometria sigui superior, per un costat és beneficiós per la planta, doncs l’any anterior va patir molt de estrés hídric però per l’altre ha fet augmentar el risc de malalties fúngiques com el míldiu o la cendrosa, sempre controlades gràcies al serveis fitosanitaris que realitzen els avisos i als nostres pagesos que mimen la vinya en tot moment!

En conclusió, se’ns presenta un any més fresc, més plujós, una mica més complicat pel que fa a malalties però més tranquil pel que fa a l’estat hídric de la planta, això farà que veremem aquest any una mica més tard que l’anterior però que la qualitat de la verema sigui, com sempre, la millor!

El més nou