Actualidad

Nova imatge pel Costers del Gravet i Vall del Calàs 2009

A les etiquetes apareixen fragments d´escriptures originals de les dues partides, datades a l´època de la pre-fil.loxera, i trobades pels socis del la Cooperativa als baguls de les seves cases. No tots guardem els "papers" que al seu día van heretar dels nostres avantpassats. Per això, després d´un laboriós període de recerca de “papers antics” i després de fer una selecció dels que encara resultaven legibles i no es trencaven al contacte amb les nostres mans, van escollir algunes d´aquestes escriptures centenaries.

Encara que la devastadora invasió per part de la fil.loxera al 1905 ens va obligar a començar de zero i replantar les nostres vinyes, aquesta presentació és la prova que els nostres avantpassats van conrear les mateixes parcel.les ja des de fa segles. A les etiquetes s´aprecien els segells originals dibuixats a mà  de notaris, reis o l´església de l´època, remuntant-nos així a dos o tres segles enrera. Algunes estàn escrites en català, altres en castellà i cadascuna reflecteix part de la nostra història. 

Hem de mencionar que la particularitat d´aquesta nova presentació radica en que existeixen tres dissenys diferents amb tres títols de propietat, tal i com enssenyem a les fotografies. Un mateix vi, tres etiquetes.

"Pieza de tierra llamada Gravet en la partida de su nombre, viña de cabida cuatro jornales, veinte céntimos equivalentes a dos hectareas, cinuenta y cinco areas cincuenta y cinco centeareas"

" Día quince del mes de Noviembre del año mil seiscientos cuarenta y nueve y las restantes veinticinco libras nos las entregan y nosotros de día veinticuatro del mes de Noviembre….."

El més nou