Actualidad

BASES DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CELLER DE CAPÇANES

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotogràf profesional o amateur, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografíes hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expresar amb especial sensibilitat i habilitat la verema que es viu a Capçanes, a partir de la primera semana de Setembre fins a finals d´Octubre.

Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre per email o en un CD. Màxim dues fotografíes per participant.

Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el participant ha de detallar les seves dades:
Títol de l´obra – Nom, Adreça, DNI, telèfon de contacte i email del participant.

Calendari:
El termini de recepció de les fotografies será el 31 d´Octubre del 2011.

Lliurament:
Les obres es presentaràn a la botiga del celler de Capçanes amb un CD/ llapis  o bé s´enviaràn per email en alta resolución a : s.aullo@cellercapcanes.com

Drets d´Inscripció:
Gratuïts

Jurat:
Estarà format per 10 Socis i el President del Celler de Capçanes

Veredicte:
El seu veredicte serà inapel.lable.

Premis:
S´atorgaran tres premis:

1.- Premi a la Millor Fotografia: Un lot de vi valorat en 150€ i talonari de 20 visites al Celler valorat en 160€
2.- Accéssit d´un lot de vi valorat en 75€ i 10 visites al Celler (valor de 80€).
3.- Accèsit de 10 visites i tast de vins al celler (valor de 80€).

Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del Celler de Capçanes (www.cellercapcanes.com) i serà comunicat personalment als autors premiats.

Altres especificacions:
Les fotografies presentades seran propietat del Celler de Capçanes i el sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.
Les obres rebudes es tractaran amb la máxima cura.

TRÀMITS I INFORMACIÓ
Adreça: Celler de Capçanes – carrer Llaberia 4, 43736 Capçanes (Tarragona)
Persona de contacte: Sandra Aulló
Telèfon: 670 623 403
Adreça email: s. aullo@cellercapcanes.com

El més nou